HP DeskJet D4100 user manual download (Page 14 of 98)

Languages: Hebrew
Pages:98
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 98
3
.
ךושמ
תא
ךיראמ
שגמ
טלפה
יפלכ
ץוח
.
שגמ
הנזה
שגמב
הנזהה
םינעוט
ריינ
וא
ירמוח
הספדה
םירחא
.
1
שגמ
הנזה
ןווכמ
ריינה
ךרוצל
הספדה
לע
ירמוח
הספדה
םילדגב
םינוש
,
שי
טיסהל
תא
ןווכמ
ריינה
הנימי
וא
הלאמש
,
םאתהב
לדוגל
.
קרפ
3
12
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices