HP DeskJet D4100 user manual download (Page 98 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 104
min
ő
ség és megbízhatóság. A különböz
ő
anyagok könnyen szétválaszthatók. A rögzít
ő
ket és
csatlakozókat könny
ű
megtalálni, könnyen hozzáférhet
ő
k, és egyszer
ű
eszközökkel eltávolíthatók.
A legfontosabb alkatrészek könnyen hozzáférhet
ő
ek, és egyszer
ű
en szétszedhet
ő
ek és javíthatók.
További információk a HP Commitment to the Environment (környezetvédelmi) webhelyén
találhatók:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
Ez a rész a következ
ő
témaköröket tárgyalja:
Papírfelhasználás
M
ű
anyagok
Anyagbiztonsági adatlapok
Újrahasznosítási program
HP tintasugaras kiegészít
ő
k újrahasznosítási programja
Energy consumption - Energy Star
Energiafogyasztás - Szövetségi energiakezelési program
Papírfelhasználás
A termék képes a DIN 19309 és EN 12281:2002 szerint újrafelhasznált papírral való m
ű
ködésre.
M
ű
anyagok
A 25 grammnál nehezebb m
ű
anyag alkatrészeket a nemzetközi szabványok szerint jelöltük meg,
így a termék életének a végén könnyen azonosíthatók az újrafelhasználható m
ű
anyag alkatrészek.
Anyagbiztonsági adatlapok
Az anyagbiztonsági adatlapok (MSDS) megtalálhatók a HP webhelyén:
www.hp.com/go/msds
Újrahasznosítási program
A HP egyre növekv
ő
számú termék-visszavételi és újrahasznosítási programot kínál fel sok
országban/régióban, és partnereként m
ű
ködik együtt a világ néhány legnagyobb újrahasznosítási
központjával. A HP a néhány legnépszer
ű
bb termékének újra történ
ő
eladásával megóvja az
er
ő
forrásokat.
A HP termékek újrahasznosítási információiért látogassa meg a következ
ő
weboldalt:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
HP tintasugaras kiegészít
ő
k újrahasznosítási programja
A HP elkötelezett a környezet védelme iránt. A HP tintasugaras kiegészít
ő
k újrahasznosítási
programja (HP Inkjet Supplies Recycling Program) számos országban/térségben lehet
ő
vé teszi az
elhasznált nyomtatópatronok és tintapatronok ingyenes begy
ű
jtését. További tudnivalókat az alábbi
webhelyen olvashat:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
Energy consumption - Energy Star
Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources,
and saves money without affecting the high performance of this product.
This product qualifies for ENERGY STAR (MOU v.3.0), which is a voluntary program established
to encourage the development of energy-efficient office products.
C melléklet
96
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices