HP DeskJet D4100 user manual download (Page 95 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 95 of 104
A telefonos támogatási id
ő
szak lejárta után
A telefonos támogatási id
ő
szak letelte után a HP díjat számít fel a támogatási szolgáltatásért.
Segítséget kaphat továbbá a HP on-line támogatási weboldalán is:
www.hp.com/support
. A
támogatási lehet
ő
ségekr
ő
l a helyi HP keresked
ő
t
ő
l vagy az országában/térségében hívható
ügyfélszolgálati telefonszámon kaphat további tájékoztatást.
HP Photosmart szoftver súgó
93
Sample
This manual is suitable for devices