HP DeskJet D4100 user manual download (Page 93 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 104
A dokumentum nyomtatása lassú
Több program van nyitva
A számítógép nem rendelkezik elég er
ő
forrással ahhoz, hogy a nyomtató optimális
sebességgel nyomtathasson.
A nyomtatási sebesség növeléséhez nyomtatáskor zárja be a szükségtelen
alkalmazásokat.
Összetett dokumentumokat, rajzokat vagy fényképeket nyomtat a nyomtató
A rajzokat vagy fényképeket tartalmazó dokumentumok nyomtatása lassabb, mint a
szöveges dokumentumoké.
A Legjobb vagy a Maximum dpi nyomtatási mód van kiválasztva
Ha a Legjobb vagy Maximum dpi nyomtatási min
ő
ség van kiválasztva, a nyomtató
lassabban nyomtat. A nyomtatás sebességének növeléséhez válasszon másik
nyomtatási min
ő
ség módot.
A nyomtató tintahelyettesít
ő
módban van
A nyomtató lassabban nyomtathat, ha tintahelyettesít
ő
módban van. További
információk itt olvashatók:
Tintahelyettesít
ő
üzemmód
.
A nyomtatási sebesség növeléséhez használjon két nyomtatópatront a nyomtatóban.
A nyomtatóprogram elavult
Elavult a telepített nyomtatóprogram.
A nyomtatószoftver frissítésének információit a következ
ő
részben találja:
A
nyomtatószoftver frissítéseinek letöltése
.
A számítógép nem felel meg a rendszerkövetelményeknek
Ha a számítógépben nincs elég RAM vagy elegend
ő
szabad lemezterület, akkor a
nyomtatási folyamat tovább tart.
1.
Ellen
ő
rizze, hogy a számítógép merevlemezének mérete, a RAM nagysága és
processzorának sebessége megfelel-e a rendszerkövetelményeknek.
A rendszerkövetelményeket a nyomtatóval kapott felhasználói útmutató
tartalmazza.
2.
Merevlemez-területet a szükségtelen fájlok törlésével nyerhet.
Ha továbbra is problémákba ütközik
Ha a hibaelhárítási témák áttekintése után is problémát tapasztal, állítsa le, majd indítsa
újra a számítógépet.
Ha a számítógép újraindítása után továbbra is vannak kérdései, látogassa meg
a
www.hp.com/support
weboldalon a HP technikai támogatását.
A támogatási folyamat információit lásd:
HP támogatás
.
HP Photosmart szoftver súgó
91
Sample
This manual is suitable for devices