HP DeskJet D4100 user manual download (Page 92 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 92 of 104
A Folytatás jelz
ő
fény villog
1
Folytatás jelz
ő
fény
A Folytatás jelz
ő
fény villogása az alábbi hibákat jelezheti:
A nyomtatóban kifogyhatott a papír.
Tegyen papírt az adagolótálcába, s nyomja meg a
Folytatás
gombot.
Elakadhatott a papír.
Az elakadt papír eltávolításáról itt olvashat:
Papírelakadás
.
A nyomtatópatronok megfelel
ő
ek a nyomtató számára, s helyesen vannak
behelyezve.
További tudnivalókat a következ
ő
helyeken talál:
Nyomtatópatronok
és
Behelyezési
instrukciók
.
A nyomtató elakadhatott.
A probléma megszüntetésének további információit lásd:
A nyomtató elakadt
.
Mindkét jelz
ő
fény villog
Lehet, hogy a nyomtatót újra kell indítani.
1.
A nyomtató kikapcsolásához nyomja meg az
Áramellátás
gombot, majd az
újraindításhoz nyomja meg újra az
Áramellátás
gombot.
Ha a jelz
ő
fények továbbra is villognak, folytassa a 2. lépést
ő
l.
2.
A nyomtató kikapcsolásához nyomja meg az
Áramellátás
gombot.
3.
Húzza ki a nyomtató hálózati tápkábelét a fali csatlakozóból.
4.
Dugja vissza a nyomtató hálózati tápkábelét a fali csatlakozóba.
5.
Nyomja meg az
Áramellátás
gombot a nyomtató bekapcsolásához.
Az elüls
ő
USB-port jelz
ő
fényei villognak
Ha az elüls
ő
USB-port jelz
ő
fényei villognak,
kövesse ezeket az instrukciókat
.
12. fejezet
90
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices