HP DeskJet D4100 user manual download (Page 90 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 104
Ha a nyomtatópatron problémájáva kapcsolatos üzenetet kap, a probléma
megoldásához kövesse a
A nyomtatópatron hibás vagy nem megfelel
ő
en van
behelyezve
rész instrukcióit.
„A nyomtatópatron hordozója elakadt” üzenet
Ha egy dokumentum nyomtatása közben a nyomtató elakadt, kövesse
A nyomtató
elakadt
rész instrukcióit.
„Nyomtatópatron rossz helyen van” üzenet
Ha ezt az üzenetet kapta, a nyomtatópatron a foglalat nem megfelel
ő
rekeszébe lett
behelyezve. A probléma megoldásához kövesse a
»Nyomtatópatron rossz helyen van«
üzenet
rész instrukcióit.
„A nyomtató tintahelyettesít
ő
módban van” üzenet
Ha ezt a hibaüzenetet kapta,
kövesse ezeket az instrukciókat
.
Egyéb hibaüzenetek
Ha hibaüzenetet kap, kövesse az alábbi elveket:
A papír kifogyott üzenet
Ha papír kifogyására figyelmeztet
ő
üzenet jelenik meg, kövesse
A papír kifogyott
üzenet
rész irányelveit.
„Hiba történt az USB-portra történ
ő
íráskor” üzenet
Lehetséges, hogy a nyomtató helytelen adatot kap egy másik USB-eszközr
ő
l vagy egy
USB-elosztóról. Csatlakoztassa a nyomtatót közvetlenül a számítógép USB-portjára.
„Nem lehet kétirányú kommunikációt kialakítani” vagy „A nyomtató nem válaszol”
üzenet
Lehetséges, hogy a nyomtató nem tud kommunikálni a számítógéppel, ha túl hosszú az
USB-kábel.
Ha ezt a hibaüzenetet kapja, ellen
ő
rizze, hogy az USB-kábel nem hosszabb-e 3
méternél.
Megjegyzés
A legjobb nyomtatási hatékonyság érdekében használjon USB
2.0-kompatibilis kábelt.
A nyomtató jelz
ő
fényei világítanak vagy villognak
A villogó jelz
ő
fény jelentése
Az Áramellátás jelz
ő
fény villog
A Folytatás jelz
ő
fény villog
Mindkét jelz
ő
fény villog
Az elüls
ő
USB-port jelz
ő
fényei villognak
12. fejezet
88
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices