HP DeskJet D4100 user manual download (Page 89 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 104
Ha a keret a letéphet
ő
fül fölött jelenik meg:
Illessze a nyomtatópatronokat
.
Ellen
ő
rizze, hogy a forrásként használt képpel minden rendben van-e. Ha például
lapolvasóval beolvasott képet nyomtat, ellen
ő
rizze, hogy az hibátlanul lett-e
beolvasva.
Nincs telepítve a HP Photosmart Express szoftver
Megnyomta a nyomtató Photosmart Express gombját, de a HP Photosmart Express
szoftver nincs telepítve a számítógépre.
A Photosmart Express gomb használata el
ő
tt a HP Photosmart Express szoftvernek
telepítve kell lenni a számítógépen. Helyezze be a nyomtatóval kapott HP szoftver CD-
t a számítógép CD-meghajtójába. A HP Photosmart Express szoftver telepítéséhez
kövesse a képerny
ő
n megjelen
ő
utasításokat.
Hibaüzenetek
Nyomtatópatronnal kapcsolatos hibaüzenetek
Egyéb hibaüzenetek
Nyomtatópatronnal kapcsolatos hibaüzenetek
Ha nyomtatópatronnal kapcsolatos hibaüzenetet kap, kövesse az alábbi elveket:
Helytelen nyomtatópatron üzenet
A nyomtató csak a megfelel
ő
nyomtatópatronokkal tud nyomtatni. Ha nyomtatópatronnal
kapcsolatos hibaüzenetet kapott, akkor az egyik vagy mindkét nyomtatópatron nem
használható a nyomtatóban.
A probléma megoldásához kövesse a
Helytelen nyomtatópatron
rész instrukcióit.
Nyomtatópatron probléma üzenete
A nyomtató nem tud nyomtatni, ha a nyomtatópatronok hibásak vagy nem megfelel
ő
en
vannak behelyezve.
HP Photosmart szoftver súgó
87
Sample
This manual is suitable for devices