HP DeskJet D4100 user manual download (Page 88 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 104
A legtöbb papírtípus esetében
Ha a fényképen nem kívánt keret látható, próbálja meg a következ
ő
ket:
Illessze a nyomtatópatronokat
.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
párbeszédpanelt, válassza
ki a
Jellemz
ő
k
lapot, és ellen
ő
rizze, hogy a kiválasztott papírméret megegyezik-e
azzal a papírmérettel amire a fénykép formázva lett, illetve a nyomtatóba helyezett
papír méretével.
Ellen
ő
rizze, hogy a forrásként használt képpel minden rendben van-e. Ha például
lapolvasóval beolvasott képet nyomtat, ellen
ő
rizze, hogy az hibátlanul lett-e
beolvasva.
Ellen
ő
rizze, hogy a használt alkalmazás támogatja-e a keret nélküli nyomtatást.
Letéphet
ő
füllel ellátott fotópapír esetén
Ha a keret a letéphet
ő
fül alatt jelenik meg, távolítsa el a fület.
12. fejezet
86
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices