HP DeskJet D4100 user manual download (Page 86 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 104
Ha világos vagy sötét vízszintes vonalak láthatók a fényképeken, tegye a következ
ő
ket:
1.
Tisztítsa meg
a nyomtatópatronokat.
2.
Nyomtassa ki újra a fényképet.
3.
Ha még mindig vannak vízszintes vonalak, hajtsa végre a
nyomtatási min
ő
ség
kalibrálását
.
A nyomtatási min
ő
ség kalibrálásához a fekete és a háromszín
ű
nyomtatópatronnak
a nyomtatóban kell lennie.
4.
Nyomtassa ki újra a fényképet.
A kép ferdén van kinyomtatva
Ellen
ő
rizze, hogy a forrásként használt képpel minden rendben van-e. Ha például
lapolvasóval beolvasott képet nyomtat, ellen
ő
rizze, hogy az hibátlanul lett-e beolvasva.
Ha a problémát nem a forrásként használt kép okozza, tegye az alábbiakat:
1.
Vegye ki az összes papírt az adagolótálcából.
2.
Helyezze a megfelel
ő
módon a papírt az adagolótálcára.
3.
Ellen
ő
rizze, hogy a papírszabályzó szorosan illeszkedik-e a papír széléhez.
4.
Kövesse a papírtípusnak megfelel
ő
behelyezési utasításokat.
Elken
ő
dik a tinta
Ha tintamaszat van a fényképek hátulján, vagy ha a lapok összeragadnak, tegye a
következ
ő
ket:
Használjon HP fotópapírt.
Ellen
ő
rizze, hogy a fotópapír nincs-e meghajolva. Ha a fotópapír meg van hajolva,
helyezze a papírt egy m
ű
anyag tasakba, majd hajlítsa azt az elhajlással ellenkez
ő
irányba, amíg a papír ki nem egyenesedik.
A fénykép egy része halvány
A halványodás a kép széleinél vagy ahhoz közel fordulhat el
ő
.
Elhalványodás jelentkezik a fénykép széleinél
Elhalványodás jelentkezik közel a fénykép széleihez
12. fejezet
84
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices