HP DeskJet D4100 user manual download (Page 83 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 104
Halvány a nyomat
Ellen
ő
rizze, hogy egyik nyomtatópatronban sincs-e túl kevés tinta.
További információk itt olvashatók:
A becsült tintamennyiség megtekintése
. Ha
valamelyik nyomtatópatronban kevés a tinta, vegye fontolóra az adott
nyomtatópatron cseréjét. A megfelel
ő
cikkszámokat a nyomtatóhoz kapott
felhasználói útmutató tartalmazza.
Ellen
ő
rizze, hogy fekete nyomtatópatron van-e a nyomtatóban.
Ha a nyomatokon a fekete szöveg vagy képek halványak, lehet, hogy a nyomtató
csak a háromszín
ű
patront használja. Helyezzen be egy fekete nyomtatópatront a
háromszín
ű
patron mellé, hogy optimális fekete nyomtatási min
ő
séget kapjon.
Ellen
ő
rizze, hogy a nyomtatópatronokról a m
ű
anyag véd
ő
szalag el van-e távolítva.
1
A véd
ő
szalag eltávolítása
Próbáljon jobb
nyomtatási min
ő
séget
választani.
A nyomtató üres lapokat nyomtat
Lehet, hogy a m
ű
anyag véd
ő
szalag még mindig a nyomtatópatronokon van.
Ellen
ő
rizze, hogy a nyomtatópatronokról a m
ű
anyag véd
ő
szalag el van-e távolítva.
1
A véd
ő
szalag eltávolítása
Lehet, hogy a nyomtatópatronok kiürültek. Cserélje ki az üres nyomtatópatron(oka)
t.
További információk itt olvashatók:
A becsült tintamennyiség megtekintése
.
Lehet, hogy keret nélküli dokumentumot akart nyomtatni úgy, hogy csak a fekete
nyomtatópatron van behelyezve. Keret nélküli dokumentumok nyomtatásakor a
háromszín
ű
és a fekete vagy a fotó nyomtatópatronnak is a nyomtatóban kell lennie.
A dokumentum nyomtatása hibás
A szöveg és a képek igazítása hibás
A dokumentum ferdén vagy nem középre van nyomtatva
A dokumentum egy része hiányzik, vagy nem a megfelel
ő
helyre van nyomtatva
A borítékon ferde a nyomat
HP Photosmart szoftver súgó
81
Sample
This manual is suitable for devices