HP DeskJet D4100 user manual download (Page 82 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 104
Az elüls
ő
USB-port jelz
ő
fényei villognak
1
Csatlakozás jelz
ő
fény
2
Hiba jelz
ő
fény
A jelz
ő
fények állapota
Teend
ő
A Csatlakozás jelz
ő
fény és a Hiba
jelz
ő
fény öt másodpercig villog.
A nyomtatás alatt megszakadt a kapcsolat
a nyomtató és a fényképezp
ő
gép között.
Ellen
ő
rizze az USB-kapcsolatot.
A Csatlakozás jelz
ő
fény világít, a Hiba
jelz
ő
fény villog
A fényképez
ő
gép nincs a megfelel
ő
módba kapcsolva a képek áttöltéséhez.
Váltsa át a fényképez
ő
gép módját.
A Csatlakozás jelz
ő
fény nem világít, a
Hiba jelz
ő
fény világít
Nem támogatott eszköz (például egér)
van az elüls
ő
USB-porthoz
csatlakoztatva.
Távolítsa el a nem támogatott eszközt.
Gyenge a nyomtatás min
ő
sége
Csíkok és hiányzó vonalak
Halvány a nyomat
A nyomtató üres lapokat nyomtat
Csíkok és hiányzó vonalak
Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak és pontok hiányoznak, vagy tintacsíkok láthatók,
akkor a nyomtatópatronokban valószín
ű
leg kifogyóban van a tinta, vagy a patronok
tisztításra szorulnak. További tudnivalókat a következ
ő
helyeken talál:
A becsült
tintamennyiség megtekintése
és
A nyomtatópatronok automatikus tisztítása
.
12. fejezet
80
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices