HP DeskJet D4100 user manual download (Page 81 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 104
Ellen
ő
rizze, hogy a fotópapír nincs-e meghajolva. Ha a fotópapír hajlott, tegye egy
m
ű
anyag tasakba, majd hajlítsa a behajlással ellenkez
ő
irányba, amíg ki nem
egyenesedik. Ha a probléma továbbra is fennáll, használjon olyan fotópapírt, amely nincs
meghajolva.
A fotópapír meghajlásának megel
ő
zéséhez szükséges tennivalókat a
Fotópapír tárolása
és kezelése
cím
ű
részben olvashatja.
Elhalványodás jelentkezik közel a fénykép széleihez
Ha a fénykép szélét
ő
l körülbelül 25–63 mm távolságra jelentkezik elhalványodás,
próbálja meg a következ
ő
t:
Helyezzen be a nyomtatóba egy
fotó nyomtatópatront
és egy háromszín
ű
nyomtatópatront.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
párbeszédpanelt, kattintson
a
Jellemz
ő
k
fülre, majd állítsa be a
Nyomtatási min
ő
ség
opciót
Maximum dpi
értékre.
Elüls
ő
USB-port problémái
A csatlakoztatott digitális fényképez
ő
gépr
ő
l nem lehet kinyomtatni a képeket
Az elüls
ő
USB-port jelz
ő
fényei villognak
A csatlakoztatott digitális fényképez
ő
gépr
ő
l nem lehet kinyomtatni a képeket
Több oka is lehet annak, hogy a csatlakoztatott digitális fényképez
ő
gépr
ő
l nem lehet
kinyomtatni a képeket:
A fényképez
ő
gép nem a megfelel
ő
módba van kapcsolva a képek áttöltéséhez.
A képek formátuma nem támogatott.
A fényképez
ő
gépben nincs nyomtatásra kijelölt kép.
Ellen
ő
rizze, hogy a digitális fényképez
ő
gép olyan formátumban menti-e a fényképeket,
melyet a HP Photosmart szoftver vagy más képkezel
ő
alkalmazás támogat.
Miel
ő
tt a digitális fényképez
ő
gépet a nyomtató elüls
ő
USB-portjához csatlakoztatná,
válasszon ki rajta néhány fotót nyomtatásra.
A HP Photosmart szoftver használatának további információiért tekintse meg a
HP Photosmart szoftver súgó részt.
HP Photosmart szoftver súgó
79
Sample
This manual is suitable for devices