HP DeskJet D4100 user manual download (Page 74 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 104
A nyomtatási szolgáltatás leállítása és újraindítása
1.
Windows 2000 esetén kattintson a
Start
gombra, a
Vezérl
ő
pult
parancsra, majd
kattintson a
Felügyeleti eszközök
lehet
ő
ségre. Windows XP esetén kattintson a
Start
gombra, a
Vezérl
ő
pult
parancsra, majd kattintson a
Teljesítmény és
karbantartás
és a
Felügyeleti eszközök
lehet
ő
ségre.
2.
Kattintson duplán a
Szolgáltatások
lehet
ő
ségre, majd kattintson duplán a
Nyomtatásisor-kezel
ő
elemre.
3.
Kattintson a
Leállítás
gombra, majd az
Indítás
gombra kattintva indítsa újra a
nyomtatási szolgáltatást.
4.
Az ablak bezárásához kattintson az
OK
gombra.
Ha a nyomtató továbbra sem nyomtat
1.
Válassza azt az alábbi pontot, amelyik leginkább tükrözi a problémát:
Papírelakadás
A papír kifogyott üzenet
A nyomtató lapot dob ki
A nyomtató elakadt
2.
Ha a nyomtató még mindig nem nyomtat, állítsa le és indítsa újra a számítógépet.
Papírelakadás
Papírelakadás megszüntetése
1.
Nyomja meg a
Folytatás
gombot.
Ha a papírelakadás nem sz
ű
nik meg, akkor folytassa a következ
ő
lépéssel.
2.
Kapcsolja ki a nyomtatót.
3.
Távolítsa el a hátsó ajtót. Nyomja a fogantyút jobbra, majd húzza ki az ajtót.
4.
A nyomtató hátulja fel
ő
l húzva vegyen ki minden papírt a nyomtató belsejéb
ő
l.
Ha címkéket nyomtat, ellen
ő
rizze, hogy a címkék a nyomtatón való
keresztülhaladás során nem váltak-e le a címkelapról.
12. fejezet
72
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices