HP DeskJet D4100 user manual download (Page 73 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 104
Nyomtatókábel csatlakozásának ellen
ő
rzése
Ha USB-csatlakozás esetén a nyomtató és a számítógép nem kommunikál egymással,
akkor próbálkozzon a következ
ő
kkel:
Gy
ő
z
ő
djön meg arról, hogy a tápkábel megfelel
ő
en van csatlakoztatva.
Ellen
ő
rizze az USB-kábelt. Ha régebbi kábelt használ, el
ő
fordulhat, hogy a kábel
nem m
ű
ködik megfelel
ő
en. Ha problémákat tapasztal, lehet, hogy ki kell cserélni az
USB-kábelt. Ellen
ő
rizze továbbá, hogy a kábel hossza nem haladja-e meg a 3
métert.
Ellen
ő
rizze a nyomtató és a számítógép közötti kapcsolatot. Gy
ő
z
ő
djön meg arról,
hogy az USB-kábel biztonságosan csatlakozik a nyomtató hátoldalán lev
ő
USB-
porthoz. Gy
ő
z
ő
djön meg róla, hogy az USB-kábel másik vége a számítógép USB-
portjába csatlakozik. Miután megfelel
ő
en csatlakoztatta kábelt, kapcsolja ki a
nyomtatót, majd kapcsolja vissza.
Ha USB-hubon keresztül csatlakoztatta a nyomtatót, ellen
ő
rizze, hogy be van-e
kapcsolva a hub. Ha igen, akkor próbálkozzon közvetlen számítógépes
csatlakoztatással.
Próbálja az USB-kábelt számítógépe egy másik portjához csatlakoztatni. A
csatlakoztatások ellen
ő
rzése után próbálja újraindítani a számítógépet. Kapcsolja
ki a nyomtatót, majd kapcsolja be újra.
Megjegyzés
A legjobb nyomtatási hatékonyság érdekében használjon USB
2.0-kompatibilis kábelt.
A nyomtatási sor törlése
Amikor elindít egy nyomtatási feladatot, a rendszer elküldi azt a „nyomtatási sor” nev
ű
listába. Ha a nyomtató a feladat befejezése el
ő
tt abbahagyja a nyomtatást, a nyomtatási
feladat elakadhat a nyomtatási sorban.
Elakadt nyomtatási feladat feloldása után a nyomtatási sor nem feltétlenül lesz üres. Ilyen
esetben le kell állítani, majd újra kell indítani a nyomtatási szolgáltatást.
A nyomtatási sorban elakadt nyomtatási feladat feloldása
1.
Windows 2000 esetén kattintson a
Start
,
Beállítások
,
Nyomtatók
elemre. Windows
XP esetén kattintson a
Start
, majd a
Nyomtatók és faxok
pontra.
2.
Kattintson duplán a HP Deskjet nyomtató nevére.
3.
Kattintson a
Nyomtató
menüpontra, majd kattintson a
Nyomtatás
felfüggesztése
pontra.
4.
Nyissa meg újból a
Nyomtató
menüt, majd kattintson az
Összes dokumentum
törlése
lehet
ő
ségre.
5.
A törlés meger
ő
sítéséhez kattintson az
Igen
gombra.
6.
Nyissa meg a
Nyomtató
menüt, majd törölje a
Nyomtatás felfüggesztése
pont
jelölését.
7.
Ha még mindig szerepelnek dokumentumok a listában, indítsa újra a számítógépet.
8.
Ha az újraindítás után is tartalmaz dokumentumokat a lista, ismételje meg az 1 – 6.
lépéseket.
HP Photosmart szoftver súgó
71
Sample
This manual is suitable for devices