HP DeskJet D4100 user manual download (Page 70 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 104
12
Hibaelhárítás
Telepítési problémák
A nyomtató nem nyomtat
Papírelakadás
Papírproblémák
A nyomtató elakadt
Nyomtatópatron problémák
A fényképek nyomtatási min
ő
sége nem megfelel
ő
Elüls
ő
USB-port problémái
Gyenge a nyomtatás min
ő
sége
A dokumentum nyomtatása hibás
Hiba merült fel a keret nélküli dokumentumokkal
Nincs telepítve a HP Photosmart Express szoftver
Hibaüzenetek
A nyomtató jelz
ő
fényei világítanak vagy villognak
A dokumentum nyomtatása lassú
Ha továbbra is problémákba ütközik
Telepítési problémák
Ha a szoftver telepít
ő
je leáll vagy hibás, további információkért ellen
ő
rizze a
következ
ő
ket:
A telepít
ő
leáll
„Ismeretlen eszköz” üzenet jelenik meg
A nyomtató neve nem jelenik meg
Ha a probléma továbbra is fennáll, látogassa meg a
www.hp.com/support
weboldalon a
HP technikai támogatását.
A telepít
ő
leáll
Ha a telepít
ő
az új hardver keresésekor leáll, a kommunikációs problémát a következ
ő
k
valamelyike okozza:
Régi vagy hibás az USB-kábel.
Víruskeres
ő
vagy hasonló program fut a rendszerben.
Más eszköz, például lapolvasó van a számítógéphez csatlakoztatva.
A probléma megoldása
1.
A nyomtatón kívül ne csatlakozzon más USB-eszköz, például billenty
ű
zet vagy egér,
a számítógéphez.
2.
Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt.
3.
Ellen
ő
rizze, hogy a nyomtató közvetlenül (nem USB-hubon keresztül) csatlakozik-
e a számítógép USB-portjához.
4.
Ha a telepít
ő
még ekkor sem találja a nyomtatót, cserélje ki az USB-kábelt, és
folytassa az eljárást a következ
ő
lépéssel.
68
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices