HP DeskJet D4100 user manual download (Page 65 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 104
A nyomtatópatronok tisztítása
1.
Nyissa meg a nyomtató
Szerszámosládáját
.
2.
Kattintson a
Nyomtatópatronok tisztítása
gombra.
3.
Kattintson a
Tisztítás
gombra, majd kövesse a képerny
ő
n megjelen
ő
utasításokat.
Amennyiben nyomatain a tisztítás után is hiányoznak bizonyos vonalak vagy pontok,
tisztítsa meg kézzel a nyomtatópatronok érintkez
ő
it
.
Vigyázat!
A nyomtatópatronokat csak akkor tisztítsa, amikor valóban
szükséges. A szükségtelen tisztítással tintát pazarol, és megrövidíti a patron
élettartamát.
A nyomtatási min
ő
ség kalibrálása
A nyomtatási min
ő
ség kalibrálását akkor hajtsa végre, ha világos vagy sötét vízszintes
vonalak láthatók a háromszín
ű
és a fekete nyomtatópatronnal készített nyomaton.
A nyomtatási min
ő
ség kalibrálása el
ő
tt
tisztítsa meg a nyomtatópatronokat
, majd
nyomtassa ki újra a dokumentumot. Ha még mindig vannak vonalak, hajtsa végre a
nyomtatási min
ő
ség kalibrálását.
A nyomtatási min
ő
ség kalibrálása
1.
Tegyen egy, még nem haszált sima fehér Letter vagy A4-es papírt a papírtálcába.
2.
Ellen
ő
rizze, hogy a fekete és a háromszín
ű
nyomtatópatron
be van-e helyezve a
nyomtatóba.
3.
Nyissa meg a nyomtató
Szerszámosládáját
.
4.
Kattintson a
Nyomtatási min
ő
ség kalibrálása
gombra.
5.
Kattintson a
Folytatás
gombra, majd kövesse a képerny
ő
n megjelen
ő
utasításokat.
Tesztoldal nyomtatása
A nyomtatási beállításokon végzett módosítások hatásait egy tesztoldal nyomtatásával
is megtekintheti.
Tesztoldal nyomtatása
1.
Nyissa meg a nyomtató
Szerszámosládáját
.
2.
Kattintson a
Tesztoldal nyomtatása
gombra, majd kövesse a képerny
ő
n megjelen
ő
utasításokat.
A becsült tintamennyiség megtekintése
Kövesse az alábbi lépéseket a nyomtatóban lév
ő
nyomtatópatronok becsült
tintamennyiségének megtekintéséhez:
1.
Nyissa meg a nyomtató
Szerszámosládáját
.
2.
Kattintson a
Becsült tintaszint
fülre.
Megjegyzés
Ha a nyomtatópatronok a behelyezésük el
ő
tt már használatban
voltak, a becsült tintaszintek nem fognak megjelenni a Becsült tintaszint lapon.
HP Photosmart szoftver súgó
63
Sample
This manual is suitable for devices