HP DeskJet D4100 user manual download (Page 62 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 104
A nyomtatópatronok azonosítószámát három helyen is megtalálhatja:
Azonosítószám-címke: Nézze meg a cserélni kívánt nyomtatópatronon lév
ő
címkét.
1
Azonosítószám-címke
Nyomtató dokumentációja: A nyomtatópatronok azonosítószámának listáját a
nyomtatóval kapott felhasználói útmutató is tartalmazza.
Nyomtatópatron információk párbeszédpanel: A nyomtatópatronok azonosítószám-
listájának megtekintéséhez nyissa meg a nyomtató
Szerszámosládáját
, kattintson
a
Becsült tintaszint
fülre, majd kattintson a
Nyomtatópatron információk
gombra.
Tintahelyettesít
ő
mód
A nyomtató egyetlen nyomtatópatronnal is képes m
ű
ködni. További információk itt
olvashatók:
Tintahelyettesít
ő
üzemmód
.
Behelyezési instrukciók
Nyomtatópatron behelyezése
1.
Ellen
ő
rizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.
2.
Tegyen normál fehér Letter vagy A4-es papírt a papírtálcába.
3.
Nyissa fel a nyomtató fedelét.
4.
Várjon, amíg a patrontartó kiér a nyomtató jobb széléhez, ott alaphelyzetbe áll és
elcsendesül.
11. fejezet
60
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices