HP DeskJet D4100 user manual download (Page 6 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 104
1
Üdvözöljük!
Üdvözli a HP Deskjet D4100 series súgó. Használja a következ
ő
táblázat információit,
ha meg szeretné tudni, hogyan kell valamit elvégezni. Az információk megtalálására a
bal oldali panelen lév
ő
tartalomjegyzéket is használhatja.
Szakasz
Leírás
Különleges jellemz
ő
k
Ismerje meg a nyomtató különleges jellemz
ő
it.
Az els
ő
lépések
Ismerje meg, hogyan használhatja a nyomtatót, s hogyan
cserélheti ki a nyomtatópatronokat.
A nyomtató
csatlakoztatása
Ismerje meg, hogyan csatlakoztathatja a nyomtatót a
számítógéphez.
Fényképek nyomtatása
Ismerje meg, hogyan nyomtathat fényképeket, hogyan
állíthatja be a fényképek megjelenését a nyomtatás el
ő
tt,
hogyan helyezheti be a nyomtatópatronokat, hogyan
tárolhatja és kezelheti a nyomtatópatronokat, s hogyan
oszthatja meg képeit barátaival, családjával.
Fényképek nyomtatása
digitális fényképez
ő
gépr
ő
l
Ismerje meg, hogyan használhatja a nyomtató elüls
ő
USB-portját fényképek digitális fényképez
ő
gépr
ő
l
történ
ő
átöltésére és nyomtatására.
Nyomtatás a Photosmart
Express gombbal
Indítsa el a HP Photosmart Express szoftvert, s férjen
hozzá a HP képfeldolgozási lehet
ő
ségeihez.
Egyéb dokumentumok
nyomtatása
Ismerje meg, hogyan nyomtathat különféle
dokumentumokat, beleértve az e-maileket,
üdvözl
ő
kártyákat, borítékokat, címkéket, posztereket,
füzeteket, írásvetít
ő
fóliákat és vasalható
nyomómintákat.
Nyomtatási tippek
Ismerje meg, hogyan használhatja a nyomtatási
parancsikonokat, hogyan választhatja ki a papírtípust,
hogyan változtathatja meg a nyomtatás felbontását,
hogyan állíthatja be a lapok sorrendjét, hogyan
nyomtathat több oldalt egy lapra, hogyan tekintheti meg
a dokumentumot, és hogyan végezhet kétoldalas
nyomtatást.
4
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices