HP DeskJet D4100 user manual download (Page 56 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 104
Kétoldalas, tömbkötéssel kötött dokumentum nyomtatása
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Jellemz
ő
k
fülre.
3.
A
Kétoldalas nyomtatás
legördül
ő
listában kattintson a
Kézi átfordítással
pontra.
4.
Jelölje be a következ
ő
jelöl
ő
négyzeteket:
Lapozás felfelé
Elrendezés meg
ő
rzése
5.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
A nyomtató el
ő
ször a páratlan oldalszámú oldalakat nyomtatja.
6.
Miután ez megtörtént, vissza kell tölteni a lapokat a nyomtatóba, nyomtatott
oldalukkal fölfelé, a tájolásnak megfelel
ő
en (álló vagy fekv
ő
helyzetben).
Álló
Fekv
ő
7.
Kattintson a
Folytatás
gombra a páros oldalszámú oldalak nyomtatásához.
9. fejezet
54
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices