HP DeskJet D4100 user manual download (Page 53 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 104
Szürkeárnyalatos nyomtatás
Szürkeárnyalatos nyomtatás
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Szín
fülre.
3.
Kattintson a
Szürkeárnyalatos nyomtatás
pontra.
4.
Válasszon egy lehet
ő
séget a
Szürkeárnyalatos nyomtatás
legördül
ő
listában.
5.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
Az oldalsorrend megadása
Az oldalsorrend azt adja meg, hogy milyen sorrendben legyenek kinyomtatva a
többoldalas dokumentumok.
Az oldalsorrend beállítása
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Speciális
fülre.
3.
Kattintson a
Dokumentumbeállítások
, majd az
Elrendezési beállítások
pontra.
4.
Kattintson az alábbi
Oldalak sorrendje
lehet
ő
ségek valamelyikére:
Elölr
ő
l hátra
: A dokumentum els
ő
oldalát utolsóként nyomtatja ki. A beállítást
választva id
ő
t takaríthat meg, mert nem kell módosítani a kinyomtatott oldalak
sorrendjét. A legtöbb nyomtatáshoz ez a megfelel
ő
beállítás.
Hátulról el
ő
re
: A dokumentum utolsó oldalát utolsóként nyomtatja ki.
5.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
Egyedi papírméret beállítása
Speciális méret
ű
papírra való nyomtatáshoz használja az
Egyedi papírméret
párbeszédpanelt.
Megjegyzés
Ez a lehet
ő
ség nem minden papírtípus esetén alkalmazható.
Egyedi papírméret megadása
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Jellemz
ő
k
fülre.
3.
A
Méret
legördül
ő
listában válassza az
Egyedi
értéket.
Megnyílik az Egyedi papírméret párbeszédpanel.
4.
A
Név
mez
ő
be írja be az egyedi papírméret nevét.
5.
A
Szélesség
és
Hosszúság
mez
ő
kben adja meg az egyedi papírméret dimenzióit.
A Szélesség és a Hosszúság alatt láthatók a beírható legnagyobb és legkisebb
értékek.
6.
Kattintson a mértékegységre:
Hüvelyk
vagy
Milliméter
.
7.
Az egyedi papírméret elmentéséhez kattintson a
Mentés
gombra.
HP Photosmart szoftver súgó
51
Sample
This manual is suitable for devices