HP DeskJet D4100 user manual download (Page 50 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 104
Ha például gyakran nyomtat írásvetít
ő
fóliára, akkor létrehozhat egy nyomtatási
parancsikont úgy, hogy kiválasztja a Prezentáció nyomtatása parancsikont, a papírtípust
megváltoztatja a HP prémium tintasugaras írásvetít
ő
fólia értékre, majd a módosított
parancsikont egy új név alatt elmenti; például Bemutató írásvetít
ő
vel. A nyomtatási
parancsikon létrehozása után írásvetít
ő
fóliára történ
ő
nyomtatáskor nem kell mindig
megadnia a beállításokat, egyszer
ű
en válassza ki a nyomtatási parancsikont.
Nyomtatási parancsikon létrehozása
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Nyomtatási parancsikonok
fülre.
3.
A
Nyomtatási parancsikonok
listában kattintson egy nyomtatási parancsikonra.
Megjelennek a kiválasztott nyomtatási parancsikonhoz tartozó beállítások.
4.
Az új nyomtatási parancsikonhoz módosítsa a beállításokat.
5.
Az
Új parancsikon neve
mez
ő
ben adjon nevet az új nyomtatási parancsikon
számára, majd kattintson a
Mentés
gombra.
A nyomtatási parancsikon felkerül a listára.
Nyomtatási parancsikon törlése
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Nyomtatási parancsikonok
fülre.
3.
A
Nyomtatási parancsikonok
listában kattintson a törölni kívánt nyomtatási
parancsikon nevére.
4.
Kattintson a
Törlés
gombra.
A nyomtatási parancsikon törl
ő
dik a listáról.
Megjegyzés
Csak a felhasználó által létrehozott parancsikonokat lehet törölni.
Az eredeti HP parancsikonokat nem lehet törölni.
Gyors/gazdaságos nyomtatás
Gyorsan készíthet vázlat min
ő
ség
ű
nyomatokat a Gyors/gazdaságos nyomtatás
segítségével.
A Gyors/gazdaságos nyomtatás használata
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Nyomtatási parancsikonok
fülre.
3.
A
Nyomtatási parancsikono
listában kattintson a
Gyors/gazdaságos
nyomtatás
pontra.
4.
Adja meg a többi kívánt nyomtatási beállítást, majd kattintson az
OK
gombra.
Általános, mindennapi nyomtatás
Használja az Általános, mindennapi nyomtatást dokumentumok gyors nyomtatásához.
Dokumentumok
E-mail
9. fejezet
48
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices