HP DeskJet D4100 user manual download (Page 47 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 104
5.
A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
6.
Engedje le a kiadótálcát.
Nyomtatás
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Jellemz
ő
k
fülre, majd adja meg a következ
ő
nyomtatási beállítást:
Papírtípus
:
Sima papír
Tájolás
:
Álló
vagy
Fekv
ő
Méret
: Egy megfelel
ő
papírméret
3.
Kattintson az
Speciális
fülre, majd a
Nyomtató jellemz
ő
i
gombra.
4.
A
Poszter nyomtatása
legördül
ő
listában adja meg a poszter részeinek számát.
5.
Kattintson a
Mozaikok kiválasztása
gombra.
6.
A kiválasztott mozaikok száma egyezzen meg a poszter részeinek számával, majd
kattintson az
OK
gombra.
7.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen megjelen
ő
tulajdonságokról a
A Mi ez?
súgó
használatával juthat b
ő
vebb információhoz.
Vasalható nyomóminták nyomtatása
Irányelvek
Tükörkép nyomtatásakor a szöveg és a képek vízszintesen megcserél
ő
dnek a
számítógép képerny
ő
jén látottakhoz képest.
Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: 12 vasalható nyomóminta.
Felkészülés a nyomtatásra
1.
Emelje fel a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
2.
Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.
3.
Helyezze a vasalható nyomómintát az adagolótálca jobb oldalára. A nyomtatandó
oldalnak lefelé kell nézni.
HP Photosmart szoftver súgó
45
Sample
This manual is suitable for devices