HP DeskJet D4100 user manual download (Page 44 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 104
Üdvözl
ő
kártyák nyomtatása
Üdvözl
ő
kártyák
Hajtsa ki az el
ő
re hajtogatott kártyákat, majd helyezze
ő
ket az adagolótálcába.
A kiváló eredményhez használjon HP üdvözl
ő
kártya papírt.
Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: 20 kártya.
Felkészülés a nyomtatásra
1.
Emelje fel a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
2.
Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.
3.
Pörgesse át a kártyákat, hogy elválassza
ő
ket egymástól, majd igazítsa össze a
széleiket.
4.
Helyezze az üdvözl
ő
kártyákat az adagolótálca jobb oldalára. A nyomtatandó
oldalnak lefelé kell nézni.
5.
Tolja be a kártyákat ütközésig a nyomtatóba.
6.
A papírvezet
ő
t csúsztassa szorosan a kártyák széléhez.
7.
Engedje le a kiadótálcát.
Nyomtatás
Megjegyzés
Ha szoftver rendelkezik üdvözl
ő
kártya-nyomtatási funkcióval,
akkor kövesse annak utasításait. Eltér
ő
esetben kövesse az alábbi utasításokat.
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Jellemz
ő
k
fülre, majd adja meg a következ
ő
nyomtatási beállítást:
Nyomtatási min
ő
ség
:
Normál
Papírtípus
: Kattintson a
Több
pontra, majd válasszon egy megfelel
ő
kártyatípust.
Méret
: Megfelel
ő
kártyaméret
3.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen megjelen
ő
tulajdonságokról a
A Mi ez?
súgó
használatával juthat b
ő
vebb információhoz.
Füzetek nyomtatás
A füzetnyomtatás automatikusan átrendezi és átméretezi a dokumentum oldalait, így
azok a megfelel
ő
sorrendbe kerülnek a dokumentum könyvvé való összehajtásakor.
8. fejezet
42
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices