HP DeskJet D4100 user manual download (Page 43 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 104
Brosúrák nyomtatása
Irányelvek
Ne nyomtasson szegély nélküli brosúrákat tintahelyettesít
ő
üzemmódban. A
nyomtatóban mindig két nyomtatópatron legyen behelyezve.
További információk itt olvashatók:
Tintahelyettesít
ő
üzemmód
.
Nyissa meg a fájlt a szoftverprogramban és adja meg a brosúra méretét. Gy
ő
z
ő
djön
meg róla, hogy a méret azonos a brosúra nyomtatására használni kívánt papír
méretével.
Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: 20 lap brosúrapapír.
Felkészülés a nyomtatásra
1.
Emelje fel a kiadótálcát.
2.
Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.
3.
Helyezze a papírt az adagolótálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé kell
nézni.
4.
Tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.
5.
A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
6.
Engedje le a kiadótálcát.
Nyomtatás
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Jellemz
ő
k
fülre.
3.
Ha keret nélküli brosúrákat nyomtat, jelölje be a
Keret nélküli nyomtatás
négyzetet.
4.
Adja meg a következ
ő
nyomtatási beállításokat:
Nyomtatási min
ő
ség
:
Legjobb
Papírtípus
: Kattintson a
Több
pontra, majd válasszon egy megfelel
ő
HP
tintasugaras papírt.
Tájolás
:
Álló
vagy
Fekv
ő
Méret
: Egy megfelel
ő
papírméret
Kétoldalas nyomtatás
:
Kézi
További információk itt olvashatók:
Kétoldalas nyomtatás
.
5.
A nyomtatáshoz kattintson az
OK
gombra.
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen megjelen
ő
tulajdonságokról a
A Mi ez?
súgó
használatával juthat b
ő
vebb információhoz.
HP Photosmart szoftver súgó
41
Sample
This manual is suitable for devices