HP DeskJet D4100 user manual download (Page 37 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 104
5.
A papírszabályzót csúsztassa szorosan a borítékok széléhez.
6.
Engedje le a kiadótálcát.
Nyomtatás
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson az
Jellemz
ő
k
fülre, majd adja meg a következ
ő
nyomtatási beállításokat:
Papírtípus
:
Sima papír
Méret
: Megfelel
ő
borítékméret
3.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen megjelen
ő
tulajdonságokról a
A Mi ez?
súgó
használatával juthat b
ő
vebb információhoz.
Levelez
ő
lapok nyomtatása
Irányelvek
Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: 30 levelez
ő
lap.
Felkészülés a nyomtatásra
1.
Emelje fel a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
2.
Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.
3.
Helyezze a kártyákat az adagolótálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé,
a rövid oldalnak pedig a nyomtató felé kell néznie.
4.
Tolja be a kártyákat ütközésig a nyomtatóba.
5.
A papírvezet
ő
t csúsztassa szorosan a kártyák széléhez.
6.
Engedje le a kiadótálcát.
HP Photosmart szoftver súgó
35
Sample
This manual is suitable for devices