HP DeskJet D4100 user manual download (Page 26 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 104
Felkészülés a nyomtatásra
1.
Emelje fel a kiadótálcát.
2.
Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.
3.
Ellen
ő
rizze, hogy a fotópapír sima-e.
4.
Helyezze a fotópapírt az adagolótálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé,
a rövid oldalnak pedig a nyomtató felé kell néznie.
Ha letéphet
ő
füllel rendelkez
ő
fotópapírt használ, ellen
ő
rizze, hogy a fül a
nyomtatótól távolabbi oldalon van-e.
5.
Tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.
6.
A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
1
Kisméret
ű
fényképek
2
Nagyméret
ű
fényképek
7.
Engedje le a kiadótálcát.
Nyomtatás
Megjegyzés
Ha szoftver rendelkezik fotónyomtatási funkcióval, akkor kövesse
annak utasításait. Ellenkez
ő
esetben kövesse az alábbi utasításokat.
1.
Nyissa meg a képet egy szoftverben, mely lehet
ő
vé teszi a szerkesztést. Ilyen
például a HP Photosmart szoftver.
2.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
3.
Kattintson a
Nyomtatási parancsikonok
fülre.
7. fejezet
24
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices