HP DeskJet D4100 user manual download (Page 22 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 104
6
Fényképek nyomtatása az elüls
ő
USB-portról
Ismerje meg, hogyan tölthet át fotókat digitális fényképez
ő
gépr
ő
l, küls
ő
kártyaolvasóról
vagy USB flash-meghajtóról.
Az elüls
ő
USB-portról
Fényképek nyomtatása az elüls
ő
USB-portról
Az elüls
ő
USB-port jelz
ő
fényeir
ő
l
Az elüls
ő
USB-portról
Fényképeknek digitális fényképez
ő
gépr
ő
l, küls
ő
kártyaolvasóról vagy USB flash-
meghajtóról történ
ő
áttöltéséhez egyszer
ű
en csatlakoztassa a fényképez
ő
gépet vagy az
eszközöket a nyomtató elüls
ő
USB-portjára. Ezután a HP Photosmart szoftver
segítségével nyomtathatja ki a képeket.
Ahhoz, hogy nyomtatni tudjon az elüls
ő
USB-portról, szüksége van egy USB-kábelre,
mely kompatibilis a fényképez
ő
gépével. A HP azt javasolja, hogy ne használjon 3
méternél hosszabb kábelt.
Fényképek nyomtatása az elüls
ő
USB-portról
Megjegyzés
Az ezen instrukciók szerinti nyomtatáshoz a HP Photosmart
szoftvernek telepítve kell lenni a számítógépen.
20
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices