HP DeskJet D4100 user manual download (Page 12 of 104)

Languages: Hebrew and 1 more
  • Hungarian
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 104
Amikor a nyomtató dolgozik, az Áramellátás jelz
ő
fény villog.
Vigyázat!
A nyomtató be- és kikapcsolásához mindig az Áramellátás gombot
használja. Ha a hálózati tápkábelt, a túlfeszültség elleni véd
ő
eszközt vagy a
falikapcsolót használja a nyomtató be- és kikapcsolásához, az a nyomtató
meghibásodásához vezethet.
Nyomtatás törlése gomb
A nyomtató rendelkezik egy Nyomtatás törlése gombbal is.
1
Nyomtatás törlése gomb
A Nyomtatás törlése gombbal megszakítható az aktuális nyomtatási feladat.
Folytatás gomb és jelz
ő
fény
A Folytatás jelz
ő
fény akkor villog, amikor valamilyen beavatkozásra – például papír
betöltésére vagy papírelakadás megszüntetésére – van szükség. Miután elhárította a
problémát, a Folytatás gomb megnyomásával folytathatja a nyomtatást.
1
Folytatás gomb és jelz
ő
fény
3. fejezet
10
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices