HP DeskJet D4100 user manual download (Page 99 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 102
Indeks
A
andre dokumenter, udskrive
30
andre fotoprojekter
29
anslået blækniveau
62
B
blæk, fjerne fra hud og tøj
62
blækbackup-tilstand
16
Blækniveau, vindue
56
blækpatroner
bestillingsoplysninger
62
brugt sammen med
printeren
14
fejlbehæftet
74
fotoblækpatron
26
installere
58
installeret korrekt
74
justere
60
problem, meddelelse
74
rense automatisk
61
rense manuelt
62
valgnumre
58
vedligeholde
63
brevudskrivning
32
brochureudskrivning
39
brugerdefineret
papirstørrelse
50
C
cd/dvd-tatovering, udskrive
38
D
dele fotos med venner og
familie
29
digitale fotos
26
dokumenter udskrives langsomt
blækbackup-tilstand
89
flere programmer er åbne
89
printersoftwaren er
forældet
89
systemkrav
89
dokumentet er udskrevet forkert
dokumentet er udskrevet
skævt eller skråt
80
dokumentet udskrives langsomt
der udskrives komplekse
dokumenter
89
Maksimum dpi er valgt
89
dpi, maksimum
49
dupleks
51
dupleksudskrivning
52
E
efter supportperioden
90
e-mail, udskrive
30
energiforbrug
94, 95
Energy Star
94
etiketudskrivning
37
Exif Print
28
F
farvetone
27
FCC statement
95
fejlfinding
alle indikatorer blinker
88
billedet er udskrevet skråt
82
blækpatronproblem,
meddelelse
74
dele af dokumentet
mangler eller udskrives
det forkerte sted
80
der forekommer vandrette
linjer i et foto
76, 81
dokumenter udskrives
langsomt
89
dokumentet afspejler ikke
nye
udskriftsindstillinger
80
dårlig udskriftskvalitet
78
flere sider udskrives på én
gang
72
forkert blækpatron
73
forkert udskrevne
dokumenter
79
fotoudskrivningsproblemer
75
ikke mere papir,
meddelelse
71
indikatoren Genoptag
blinker
88
installationsprogrammet
stopper
66
konvolutten er udskrevet
skråt
80
papirstop
70
printer
66
printeren er gået i stå
72
printeren indfører ikke
papir
71
printeren skubber papir
ud
71
printernavnet vises ikke
67
printer udskriver ikke
68
problemer med udskrivning
uden rammer
80
streger og manglende
linjer
78
streger på foto
81
Strømindikator blinker
87
tekst og billeder er ikke
justeret
80
udskriften er falmet
78
udtværing af blæk
82
USB-port på forsiden,
problemer
77
uønsket kant på foto
83
vejledning i udskrivning
uden ramme
81
fejlmeddelelser
andre fejl
86
blækpatronfejl
85
ikke mere papir,
meddelelse
71
FEMP
95
fjerne blæk fra hud og tøj
62
forkert blækpatron
73
fotoblækpatron
26
fotopapir, opbevare og
håndtere
28
fotoprojekter
29
fotos
andre projekter
29
dele
29
dele online
29
digital
26
udskrives ikke korrekt
75
fotoudskrivning
Hjælp til HP Photosmart-software
97
Sample
This manual is suitable for devices