HP DeskJet D4100 user manual download (Page 96 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 102
kan adskilles. Låse og andre sammenføjninger er nemme at finde, få adgang til og fjerne med
almindeligt værktøj. Printerens vigtigste dele er designet, så de let kan findes, hvis de skal skilles
og repareres.
Besøg HP's websted Commitment to the Environment for at få yderligere oplysninger på
adressen:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
Dette afsnit indeholder følgende emner:
Papirbrug
Plastik
Datablade vedrørende materialesikkerhed
Genbrugsprogram
HP's genbrugsprogram for inkjetforbrugsvarer
Strømforbrug - Energy Star
Energy consumption - Federal Energy Management Program
Papirbrug
Dette produkt kan udskrive på genbrugspapir ifølge DIN 19309 og EN 12281:2002.
Plastik
Plastikdele over 25 gram er mærket i overensstemmelse med internationale standarder, der
forbedrer muligheden for at identificere plastik til genbrug, når produktet skal kasseres.
Datablade vedrørende materialesikkerhed
Datablade om materialesikkerhed kan hentes på HP's websted:
www.hp.com/go/msds
Genbrugsprogram
HP tilbyder stadig flere varereturnerings- og genbrugsordninger i mange lande/områder, og HP
samarbejder med nogle af verdens største genbrugscentraler for elektronik. HP sparer
ressourcer ved at videresælge nogle af sine mest populære produkter. Der er flere oplysninger
om genbrug af HP-produkter på:
Der er flere oplysninger om genbrug af HP-produkter på:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
HP's genbrugsprogram for inkjetforbrugsvarer
HP er engageret i at beskytte miljøet. HP Inkjet Supplies Recycling Program findes i mange
lande/områder og gør det muligt at genbruge brugte print- og blækpatroner gratis. Du kan finde
yderligere oplysninger ved at besøge følgende websted:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
Strømforbrug - Energy Star
Energiforburget falder betydeligt i ENERGY STAR®-tilstand, hvorved der spares på naturens
ressourcer, ligesom der spares penge, uden at det går ud over produktets gode ydeevne. Dette
produkt lever op til ENERGY STAR, som er et frivilligt program, der er skabt for at fremme
udviklingen af energibesparende kontorprodukter.
Dette produkt er kvalificeret til ENERGY STAR (MOU v.3.0), et frivilligt program, der er startet
med henblik på at fremme udviklingen af energieffektive kontorprodukter.
Tillæg C
94
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices