HP DeskJet D4100 user manual download (Page 88 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 102
Meddelelsen "Blækpatronen er i den forkerte side"
Hvis denne fejlmeddelelse vises, er blækpatronen installeret i den forkerte side af
blækpatronholderen. Følg instruktionerne i
Meddelelsen "Blækpatronen er i den
forkerte side"
for at løse problemet.
Meddelelsen "Printeren udskriver i blækbackup-tilstand"
Følg denne vejledning
, hvis denne fejlmeddelelse vises.
Andre fejlmeddelelser
Følg denne vejledning, hvis denne vises en fejlmeddelelse
Meddelelsen Ikke mere papir
Følg vejledningen i
Meddelelsen Ikke mere papir
, hvis der vises en meddelelse om, at
printeren mangler papir.
Meddelelsen "Der opstod en fejl under udskrivning til USB-port"
Printeren modtager muligvis ikke korrekte data fra en anden USB-enhed eller USB-
hub. Tilslut printeren direkte til USB-porten på computeren.
Meddelelsen "Der kan ikke etableres tovejskommunikation" eller "Printeren
svarer ikke"
Printeren kan muligvis ikke kommunikere med computeren, hvis USB-kablet er for
langt.
Sørg for, at USB-kablet ikke er længere end 3 meter, hvis denne fejlmeddelelse vises.
Bemærk!
Brug et USB 2.0 kompatibelt kabel for at få den bedste ydelse
Printerindikatorerne lyser eller blinker
Hvad betyder den blinkende indikator
Strømindikator blinker
Indikatoren Genoptag blinker
Begge indikatorer blinker
Indikatorerne for USB-porten på forsiden blinker
Hvad betyder den blinkende indikator
Printerindikatorerne angiver printerstatus.
Kapitel 12
86
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices