HP DeskJet D4100 user manual download (Page 87 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 102
HP Photosmart Express er ikke installeret
Du har trykket på knappen Photosmart Express på printeren, men programmet
HP Photosmart Express er ikke installeret på computeren.
Programmet HP Photosmart Express skal være installeret på computeren, før du kan
bruge knappen Photosmart Express. Læg den HP program-cd'en, der fulgte med
printeren, i cd-drevet. Følg vejledningen på skærmen for at installere HP Photosmart
Express.
Fejlmeddelelser
Fejlmeddelelser vedrørende blækpatroner
Andre fejlmeddelelser
Fejlmeddelelser vedrørende blækpatroner
Følg denne vejledning, hvis der vises en fejlmeddelelse vedrørende blækpatroner.
Meddelelse om forkert blækpatron
Printeren kan kun udskrive, når de korrekte blækpatroner er installeret. Hvis der vises
en fejlmeddelelse for blækpatroner, kan en eller begge blækpatroner ikke bruges i
printeren.
Følg vejledningen i
Forkert blækpatron
for at løse problemet.
Meddelelse om problem med blækpatron
Printeren kan ikke udskrive, hvis blækpatronerne er defekte, eller hvis de ikke er
installeret korrekt.
Hvis der vises en meddelelse vedrørende problemer med blækpatroner, skal du følge
vejledningen i
Blækpatronen er fejlbehæftet, eller den er installeret forkert
.
Meddelelsen "Blækpatronholderen er gået i stå"
Følg vejledningen i
Printeren er gået i stå
, hvis printeren går i stå, mens du er ved at
udskrive et dokument.
Hjælp til HP Photosmart-software
85
Sample
This manual is suitable for devices