HP DeskJet D4100 user manual download (Page 85 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 102
Et fotografi er falmet i kanterne
Kontroller, at fotopapiret ikke krøller. Hvis fotopapiret er krøllet, skal papiret lægges i
en plastikpose og forsigtigt bøjes mod krølretningen, indtil papiret er fladt. Hvis
problemet fortsætter, skal du bruge fotopapir, der ikke er krøllet.
Se
Opbevaring og håndtering af fotopapir
for at få oplysninger om, hvordan det
forhindres, at fotopapir krøller.
Et fotografi er falmet i nærheden af kanterne
Hvis udskrifterne er falmede ca. 25 til 63 mm (1,0 til 2,5 tommer) fra kanten af et
fotografi, kan du forsøge følgende:
Installer en
fotoblækpatron
og en trefarvet blækpatron i printeren.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
, klik på fanen
Funktioner
, og indstil
derefter
Udskriftskvalitet
til
Maksimum dpi
.
Fotoet har en uønsket kant
Gælder de fleste papirtyper
Gælder for fotopapir med en afrivningsfane
Hjælp til HP Photosmart-software
83
Sample
This manual is suitable for devices