HP DeskJet D4100 user manual download (Page 80 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 102
Indikatorerne for USB-porten på forsiden blinker
1
Indikatoren Tilslutning
2
Fejlindikator
Indikatorernes tilstand
Opgave
Forbindelsesindikatoren og
fejlindikatoren blinker i fem sekunder.
Printeren har mistet forbindelsen til
kameraet under udskrivningen.
Kontroller USB-forbindelsen.
Indikatoren for tilslutning lyser, og
fejlindikatoren blinker
Kameraet er ikke indstillet til den
korrekte tilstand til overførsel af fotos.
Skift til en anden tilstand.
Forbindelsesindikatoren er slukket, og
fejlindikatoren lyser
Der er tilsluttet en ikke-understøttet
enhed, f.eks. en mus, til USB-porten på
forsiden.
Fjern den pågældende enhed.
Udskriftskvaliteten er dårlig
Streger og manglende linjer
Udskriften er falmet
Der udskrives blanke sider
Streger og manglende linjer
Hvis der mangler linjer eller punkter på de udskrevne sider, eller hvis der er striber på
siderne, kan det skyldes, at blækpatronerne er ved at løbe tør for blæk, eller at du
skal rense blækpatronerne. Du kan finde yderligere oplysninger under
Visning af
anslået blækniveau
og
Automatisk rensning af blækpatroner
.
Udskriften er falmet
Kontroller, at blækniveauet i begge blækpatroner ikke er for lavt.
Du kan finde yderligere oplysninger under
Visning af anslået blækniveau
. Hvis
der er lavt blækniveau i en af blækpatronerne, skal du overveje at udskifte
Kapitel 12
78
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices