HP DeskJet D4100 user manual download (Page 78 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 102
Der forekommer vandrette linjer i et foto
Hvis der forekommer lyse eller mørke vandrette linjer i fotografier, skal du gøre
følgende:
1.
Rens
blækpatronerne.
2.
Udskriv fotografiet igen.
3.
Hvis der stadig forekommer vandrette linjer, skal du udføre en
kalibrering af
udskriftskvalitet
.
Hvis du vil udføre en kalibrering af udskriftskvalitet, skal der være installeret en
sort og en trefarvet blækpatron.
4.
Udskriv fotografiet igen.
En del af fotografiet er falmet
Der kan forekomme falmede områder på eller nær billedets kanter.
Et fotografi er falmet i kanterne
Et fotografi er falmet i nærheden af kanterne
Et fotografi er falmet i kanterne
Kontroller, at fotopapiret ikke krøller. Hvis fotopapiret er krøllet, skal papiret lægges i
en plastikpose og forsigtigt bøjes mod krølretningen, indtil papiret er fladt. Hvis
problemet fortsætter, skal du bruge fotopapir, der ikke er krøllet.
Kapitel 12
76
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices