HP DeskJet D4100 user manual download (Page 76 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 102
5.
Hvis blækpatronen har det forkerte valgnummer, eller hvis garantien er udløbet,
skal du installere en ny blækpatron. Der er flere oplysninger under
Installationsvejledning
.
6.
Luk printerdækslet.
Hvis indikatoren Genoptag ikke blinker, er problemet løst.
Hvis indikatoren Genoptag blinker, kan du besøge HP Teknisk Support på
www.hp.com/support
.
Blækpatronen er fejlbehæftet, eller den er installeret forkert
Printeren kan ikke udskrive, hvis blækpatronerne er fejlbehæftede, eller hvis de ikke
er installeret korrekt.
Sådan løser du problemet
1.
Hæv printerdækslet.
2.
Benyt én af følgende fremgangsmåder:
Hvis de vises en fejlmeddelelse på skærmen, skal du tage den blækpatron,
der er omtalt i fejlmeddelelsen, ud. Gå til trin 3.
Hvis der ikke vises en fejlmeddelelse, skal du tage de enkelte blækpatroner
ud og installere dem igen.
Se
Installationsvejledning
for at få yderligere oplysninger.
Fortsæt til trin 3, hvis det ikke løser problemet.
3.
Foretag en
manuel rensning
af blækpatronen.
4.
Sæt blækpatronerne i printeren igen, og luk printerdækslet.
Hvis det ikke løser problemet, er blækpatronen fejlbehæftet og skal udskiftes.
Bemærk!
Du kan udskrive med én blækpatron i blækbackup-tilstand,
hvis du ikke har en tilgængelig reserveblækpatron. Der er flere
oplysninger under
Blækbackup-tilstand
.
5.
Besøg HP Teknisk Support på
www.hp.com/support
, hvis problemet stadig ikke
er løst.
Meddelelsen "Printeren udskriver i blækbackup-tilstand"
Når printeren registrerer, at der kun er installeret en blækpatron, startes blækbackup-
tilstanden. Denne udskrivningstilstand giver dig mulighed for at udskrive med en
enkelt blækpatron, men den gør udskrivningen langsommere og påvirker kvaliteten af
udskrifterne.
Hvis meddelelsen om blækbackup-tilstand vises, og der er installeret to blækpatroner
i printeren, skal du kontrollere, at den beskyttende plastiktape er blevet fjernet fra
begge blækpatroner. Når plastiktape dækker blækpatronens kontakter, kan printeren
ikke registrere, at blækpatronen er installeret.
Meddelelsen "Blækpatronen er i den forkerte side"
Hvis denne fejlmeddelelse vises, er blækpatronen installeret i den forkerte side af
blækpatronholderen.
Installer altid den trefarvede blækpatron i holderens venstre rum.
Kapitel 12
74
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices