HP DeskJet D4100 user manual download (Page 75 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 102
3.
Kontroller, at den trefarvede blækpatron er installeret i venstre side af holderen,
og at den sorte blækpatron eller fotoblækpatronen er installeret i højre side af
holderen.
4.
Fjern eventuelt papir, der sidder fast.
Der er flere oplysninger under
Papirstop
.
5.
Sænk printerdækslet.
6.
Tilslut strømkablet til bagsiden af printeren, og tænd derefter for printeren.
Hvis indikatoren Genoptag ikke blinker, kan du fortsætte med at udskrive
dokumentet.
Hvis indikatoren
Genoptag
blinker,skal du trykke på knappen Genoptag.
Hvis indikatoren stadig blinker, skal du gentage trinnene.
Problemer med blækpatroner
Forkert blækpatron
Blækpatronen er fejlbehæftet, eller den er installeret forkert
Meddelelsen "Printeren udskriver i blækbackup-tilstand"
Meddelelsen "Blækpatronen er i den forkerte side"
Forkert blækpatron
Printeren kan kun udskrive, når de korrekte blækpatroner er installeret.
Sådan kontrollerer du, at de korrekte blækpatroner er installeret
1.
Åbn printerdækslet.
2.
Læs valgnummeret på etiketten på blækpatronen.
1
Etiket med valgnummer
2
Garantidato
3.
Se på listen over blækpatroner, hvilke blækpatroner der kan bruges i printeren.
a.
Åbn printerens
Værktøjskasse
.
b.
Klik på fanen
Anslået blækniveau
.
c.
Klik på knappen
Oplysninger om blækpatroner
for at få vist listen over
blækpatronernes valgnumre.
Du kan også finde blækpatronernes valgnumre i funktionsoversigten, der
fulgte med printeren.
4.
Kontroller garantidatoen på blækpatronen.
Hjælp til HP Photosmart-software
73
Sample
This manual is suitable for devices