HP DeskJet D4100 user manual download (Page 74 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 102
Hvis papirbakken indeholder papir
1.
Kontroller følgende:
Der skal være nok papir i papirbakken (mindst ti ark).
Papirbakken er ikke overfyldt.
Papirstakken skal røre det bageste af papirbakken.
2.
Skub papirstyret fast ind mod kanten på papiret.
3.
Tryk på knappen
Genoptag
for at fortsætte udskrivningen.
Hvis papirbakken er tom
1.
Læg papir i papirbakken.
2.
Tryk på knappen
Genoptag
for at fortsætte udskrivningen.
Printeren udskriver på flere ark ad gangen
Hvis printeren udskriver på flere ark ad gangen, skal du kontrollere følgende:
Papirvægt
Papiret kan være lagt forkert i
Papirvægt
Printeren kan udskrive flere sider ad gangen, hvis papiret vejer mindre end den
anbefalede
papirvægt
. Brug papir, der ligger inden for anbefalingerne.
Papiret kan være lagt forkert i
Printeren kan udskrive på flere ark papir ad gangen, hvis papiret er placeret for langt
mod bagsiden af printeren, eller hvis papirstyret ikke er skubbet fast ind mod papirets
kanter. Læg papiret i papirbakken igen, og skub forsigtigt papiret, til du mærker
modstand, og skub derefter papirstyret fast ind mod kanten på papirstakken.
Printeren kan også udskrive på flere ark, hvis der er lagt forskellige papirtyper i
printeren. Fotopapir kan f.eks. være blandet med almindeligt papir. Tøm papirbakken,
og ilæg kun den papirtype, der passer til det dokument, der udskrives.
Printeren er gået i stå
Tryk på knappen Genoptag, hvis printeren går i stå under udskrivning af et dokument.
Hvis printeren ikke begynder at udskrive igen, skal du åbne printerdækslet og tage
strømkablet ud bag på printeren.
Forsigtig!
Du skal først kontrollere, om der er løse eller ødelagte dele i
printeren. Hvis der er løse eller ødelagte dele, skal du gå til
www.hp.com/
support
.
Hvis der ikke er løse eller ødelagte dele, skal du følge disse trin:
1.
Fjern evt. forhindringer, f.eks. tape eller andre materialer, der forhindrer
blækpatronerne i at bevæge sig frem og tilbage.
2.
Kontroller, at blækpatronerne sidder korrekt i blækpatronholderen.
Der er flere oplysninger under
Installationsvejledning
.
Kapitel 12
72
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices