HP DeskJet D4100 user manual download (Page 73 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 102
6.
Hvis papirstoppet ikke kan fjernes fra printerens bagside, skal du løfte
printerdækslet, fjerne papirstoppet fra printerens forside, og derefter sænke
dækslet.
Forsigtig!
Vær forsigtig, når du fjerner papirstoppet, da der er risiko for
at beskadige printeren, når papirstop fjernes fra forsiden.
7.
Tænd printeren, og tryk derefter på knappen
Genoptag
.
8.
Udskriv dokumentet igen.
Bemærk!
Hvis der ofte forekommer papirstop, skal du prøve at bruge tungere
papir. Se specifikationer for papirvægt i
Printerspecifikationer
.
Papirproblemer
Printeren indfører ikke papir
Printeren skubber papir ud
Meddelelsen Ikke mere papir
Printeren udskriver på flere ark ad gangen
Printeren indfører ikke papir
Prøv en eller flere af følgende løsninger:
Læg færre ark i papirbakken.
Tag papiret ud af bakken, og læg det i igen.
Brug en anden papirtype.
Printeren skubber papir ud
Hvis printeren skubber papiret ud, skal du prøve en af følgende løsninger:
Kontroller, at beskyttelsestapen er fjernet fra blækpatronerne.
Hvis du udskriver et dokument uden rammer, og indikatoren Genoptag blinker,
kan det skyldes, at du forsøger at udskrive et dokument uden rammer med kun
den sorte blækpatron installeret. Når du udskriver et dokument uden rammer,
skal både den trefarvede blækpatron og en sort blækpatron eller en
fotoblækpatron være installeret.
Meddelelsen Ikke mere papir
Følg de relevante trin for de eksisterende forhold.
Hvis papirbakken indeholder papir
Hvis papirbakken er tom
Hjælp til HP Photosmart-software
71
Sample
This manual is suitable for devices