HP DeskJet D4100 user manual download (Page 69 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 102
5.
Klik på
Annuller
, og genstart computeren.
6.
Sluk for printeren, og tag både USB-kablet og netledningen ud.
7.
Luk antivirusprogrammer og alle andre programmer, der kører på computeren.
Bemærk!
Følg producentens anvisninger i forbindelse med lukning af
antivirusprogrammer.
8.
Installer printersoftwaren igen:
a.
Sæt cd'en med printersoftwaren i drevet.
b.
Følg vejledningen på skærmen. Sæt USB-kablet og strømledningen i
printeren, når du bliver bedt om det, og kontroller, at printeren er tændt.
Bemærk!
Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det.
c.
Følg vejledningen på skærmen for at afslutte installationen.
9.
Genstart antivirusprogrammet.
Der vises en meddelelse med "ukendt enhed"
Under installationen kan der vises en meddelelse med “ukendt enhed", når du sætter
USB-kablet i printeren og computeren. Det kan skyldes, at USB-kablet er defekt.
Bemærk!
Dette er ikke et problem, hvis du bruger Windows 2000. Hvis du
ser denne meddelelse i Windows 2000, kan du fortsætte softwareinstallationen.
Sådan løser du problemet
1.
Tag USB-kablet ud af printeren.
2.
Tag netledningen ud af printeren.
3.
Vent i ca. 30 sekunder.
4.
Sæt netledningen i printeren igen.
5.
Sæt USB-kablet i printeren igen.
6.
Hvis meddelelsen om "ukendt enhed" vises igen, skal du udskifte USB-kablet.
Printernavnet vises ikke
Hvis printersoftwaren tilsyneladende er korrekt installeret, men navnet på printeren
ikke står på listen over printere, når du klikker på
Udskriv
i menuen
Filer
eller i
mappen Printere i Kontrolpanel, kan du prøve at installere printersoftwaren igen.
Hjælp til HP Photosmart-software
67
Sample
This manual is suitable for devices