HP DeskJet D4100 user manual download (Page 64 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 102
Visning af anslået blækniveau
Følg disse anvisninger for at se det anslåede blækniveau for de blækpatroner, der er
installeret i printeren:
1.
Åbn printerens
Værktøjskasse
.
2.
Klik på fanen
Anslået blækniveau
.
Bemærk!
Hvis blækpatronerne er blevet brugt, inden de blev installeret i
printeren, vises de anslåede blækniveauer ikke under fanen Anslået
blækniveau.
På fanen Anslået blækniveau findes også bestillingsoplysninger for blækpatroner. Klik
på knappen
Oplysninger om blækpatroner
for at se disse oplysninger.
Vedligeholdelse af printerkabinet
Da HP Deskjet skyder blæk ud på papiret i en fin tåge, vil der efterhånden komme
små blækpletter.
Sådan fjernes udtværet eller tørt blæk samt pletter fra ydersiden
1.
Sluk HP Deskjet, og tag netledningen ud af stikkontakten.
2.
Tør HP Deskjets ydersider af med en blød klud, som er fugtet let med vand.
Forsigtig!
Brug ikke nogen form for rengøringsmiddel. Rengørings- og
rensemidler kan beskadige printerens overflade. Printerens indvendige dele
må ikke komme i kontakt med nogen former for væske. Smør ikke
metalstangen, som blækpatronholderen kører frem og tilbage på. Støj er
normalt, når holderne kører frem og tilbage.
Fjernelse af blæk fra huden og tøjet
Følg denne vejledning for at fjerne blæk fra hud og tøj:
Overflade
Afhjælpning
Hud
Vask området med en sæbe, der indeholder
slibemidler.
Hvidt stof
Vask stoffet i
koldt
vand med klorbleger.
Kulørt stof
Vask stoffet i
koldt
vand med en opløsning af
ammoniak.
Forsigtig!
Brug altid koldt vand til at fjerne blækpletter på stof. Lunkent eller
varmt vand kan få blækket til at trænge ind i stoffet.
Manuel rensning af blækpatroner
Der kan ophobes snavs på blækpatronkontakterne i HP Deskjet, hvis den anvendes i
støvede omgivelser. Snavset kan resultere i blækstreger og manglende linjer på
udskrevne sider. Du løser problemet ved manuelt at rengøre blækpatronkontakterne.
Kapitel 11
62
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices