HP DeskJet D4100 user manual download (Page 53 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 102
3.
Vælg det antal sider, der skal vises på hvert stykke papir, på rullelisten
Sider pr.
ark
.
4.
Vælg et layout for siderne på rullelisten
Siderækkefølgen er
.
Siderækkefølgen vises øverst på fanen Funktioner.
5.
Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på
OK
.
Ændring af dokumentstørrelse
Brug printersoftwaren til at udskrive et dokument på et andet papirformat, end det er
formateret til. Det kan være nyttigt, hvis det korrekte papirformat ikke er tilgængeligt.
Hvis du f.eks. har oprettet et dokument, der er formateret til papir i letter-format, og
det papirformat ikke er tilgængeligt, kan du udskrive dokumentet på et andet
papirformat.
Sådan ændres størrelsen på et dokument til en anden papirstørrelse
1.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
.
2.
Klik på fanen
Funktioner
.
3.
Klik på
Skaler til papirstørrelse
, og vælg papirstørrelsen på rullelisten.
Det rette papirformat er størrelsen på det papir, hvorpå du udskriver, ikke
størrelsen på det papir, hvortil dokumentet var formateret.
4.
Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på
OK
.
Udskriftseksempel
Brug funktionen Udskriftseksempel til at få vist en udskrift på computeren, før du
udskriver et dokument. Hvis udskriften ikke ser rigtig ud, kan du annullere
udskriftsjobbet og justere udskriftsindstillingerne efter behov.
Sådan får du vist et eksempel på et udskrevet dokument
1.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
.
2.
Klik på fanen
Funktioner
eller
Farve
.
3.
Marker afkrydsningsfeltet
Vis eksempel før udskrivning
.
4.
Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på
OK
.
Før dokumentet udskrives, vises et eksempel.
5.
Gør ét af følgende:
Klik på
OK
for at udskrive dokumentet.
Klik på
Annuller
for at annullere udskriftsjobbet. Juster eventuelt
udskriftsindstillingerne, før du udskriver dokumentet.
Tosidet udskrivning
Tosidet udskrivning, også kaldet dupleksudskrivning, giver dig mulighed for at
udskrive på begge sider af papiret. Udskrivning på begge sider af papiret er ikke bare
økonomisk, men også miljømæssigt forsvarligt.
Hjælp til HP Photosmart-software
51
Sample
This manual is suitable for devices