HP DeskJet D4100 user manual download (Page 52 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 102
Indstilling af siderækkefølge
Siderækkefølgen bestemmer den rækkefølge, hvormed dine flersidede dokumenter
udskrives.
Sådan angives siderækkefølgen
1.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
.
2.
Klik på fanen
Avanceret
.
3.
Klik på
Dokumentindstillinger
, og klik derefter på
Layoutindstillinger
.
4.
Vælg en af følgende indstillinger for
Siderækkefølge
:
Forside til bagside
: Udskriver den første side af dokumentet sidst. Denne
indstilling sparer tid, fordi du ikke selv skal lægge de udskrevne sider i
rækkefølge. Denne indstilling passer til de fleste udskriftsjob.
Bagside til forside
: Udskriver den sidste side af dokumentet sidst.
5.
Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på
OK
.
Indstilling af en brugerdefineret papirstørrelse
Brug dialogboksen
Brugerdefineret papirstørrelse
til udskrivning på et særligt
papirformat.
Bemærk!
Denne funktion er ikke tilgængelig for alle papirtyper.
Sådan defineres en brugerdefineret papirstørrelse
1.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
.
2.
Klik på fanen
Funktioner
.
3.
Vælg
Brugertilpasset
på rullelisten
Størrelse
.
Dialogboksen Brugerdefineret papirstørrelse vises.
4.
Skriv et navn på den brugerdefinerede papirstørrelse i boksen
Navn
.
5.
Skriv målene på den brugerdefinerede papirstørrelse i boksene
Bredde
og
Længde
.
De mindste og største dimensioner vises under Bredde og Længde.
6.
Klik på måleenheden:
Tommer
eller
Millimeter
.
7.
Klik på
Gem
for at gemme den brugerdefinerede papirstørrelse.
8.
Klik på
OK
for at forlade dialogboksen
Brugerdefineret papirstørrelse
.
9.
Når du skal bruge en brugerdefineret papirstørrelse, skal du klikke på dens navn
på rullelisten
Størrelse
.
Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir
Brug printersoftwaren til at udskrive flere sider af et dokument på ét stykke papir.
Printersoftwaren tilpasser automatisk tekst og billeder i dokumentet til siden, der bliver
udskrevet.
Sådan udskrives flere sider på ét stykke papir
1.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
.
2.
Klik på fanen
Funktioner
.
Kapitel 9
50
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices