HP DeskJet D4100 user manual download (Page 51 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 102
Udskriftsopløsning
Printersoftwaren viser udskriftsopløsningen i dots per inch (dpi). Dpi afhænger af den
papirtype og udskriftskvalitet, som du vælger i printersoftwaren.
Sådan får du vist udskriftsopløsningen
1.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
.
2.
Klik på fanen
Funktioner
.
3.
Klik på den type papir, du har lagt i, på rullelisten
Papirtype
.
4.
Vælg den ønskede udskriftsindstilling for projektet på rullelisten
Udskriftskvalitet
.
5.
Klik på knappen
Opløsning
for at få vist dpi for udskriftsopløsningen.
Maksimum dpi
Brug Maksimum dpi til at udskrive skarpe billeder i høj kvalitet.
Maksimum dpi kommer bedst til sin ret, når du vil udskrive billeder i høj kvalitet, f.eks.
digitale fotos. Når du vælger Maksimum dpi, viser printersoftwaren de optimerede
dots per inch (dpi), som HP Deskjet vil udskrive.
Det tager længere tid at udskrive med Maksimal dpi end med de andre
udskriftsindstillinger, og der kræves meget ledig plads på disken.
Bemærk!
Hvis der også er installeret en fotoblækpatron, forbedres
udskriftskvaliteten. En fotoblækpatron kan anskaffes separat, hvis den ikke
fulgte med HP Deskjet.
Sådan udskrives med Maksimum dpi
1.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
.
2.
Klik på fanen
Funktioner
.
3.
På rullelisten
Papirtype
skal du klikke på
Mere
og derefter vælge den ønskede
papirtype.
4.
På rullelisten
Udskriftskvalitet
skal du klikke på
Maksimum dpi
.
Bemærk!
Klik på
Opløsning
for at få vist den maksimum dpi, som
HP Deskjet vil udskrive.
5.
Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på
OK
.
Udskrivning i gråtoner
Sådan udskrives i gråtoner
1.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
.
2.
Klik på fanen
Farve
.
3.
Klik på
Udskriv i gråtoner
.
4.
Vælg en indstilling på rullelisten
Udskriv i gråtoner
.
5.
Vælg eventuelt flere udskriftsindstillinger, og klik derefter på
OK
.
Hjælp til HP Photosmart-software
49
Sample
This manual is suitable for devices