HP DeskJet D4100 user manual download (Page 49 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 102
Hvis du f.eks. ofte udskriver på transparenter, kan du oprette en udskrivningsgenvej
ved at vælge genvejen Præsentationsudskrivning, ændre papirtypen til HP Premium
Inkjet-transparenter og derefter gemme den nye genvej under et andet navn; f.eks.
Overheadpræsentationer. Når du fremover skal udskrive på transparenter, kan du
bare vælge genvejen, i stedet for at ændre udskriftsindstillingerne hver gang.
Sådan oprettes en udskrivningsgenvej
1.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
.
2.
Klik på fanen
Udskrivningsgenveje
.
3.
Klik på en udskrivningsgenvej på listen
Udskrivningsgenveje
.
Udskriftsindstillingerne for den valgte udskrivningsgenvej vises.
4.
Ret udskriftsindstillingerne til de indstillinger, du vil bruge i den nye
udskrivningsgenvej.
5.
Skriv et navn på den nye udskrivningsgenvej i boksen
Skriv nyt genvejsnavn
her
, og klik derefter på
Gem
.
Udskrivningsgenvejen føjes til listen.
Sådan slettes en udskrivningsgenvej
1.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
.
2.
Klik på fanen
Udskrivningsgenveje
.
3.
Klik på den udskrivningsgenvej, du vil slette, på listen
Udskrivningsgenveje
.
4.
Klik på
Slet
.
Udskrivningsgenvejen slettes fra listen.
Bemærk!
Du kan kun slette de genveje, du selv har oprettet. De oprindelige
HP-genveje kan ikke slettes.
Hurtig/økonomisk udskrivning
Brug Hurtig økonomisk udskrivning til hurtigt at fremstille udskrifter i kladdekvalitet.
Sådan bruges hurtig økonomisk udskrivning.
1.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
.
2.
Klik på fanen
Udskrivningsgenveje
.
3.
Klik på
Hurtig økonomisk udskrivning
på listen
Udskrivningsgenveje
.
4.
Angiv de ønskede udskriftsindstillinger, og klik derefter på
OK
.
Generel hverdagsudskrivning
Brug Generel hverdagsudskrivning til hurtig udskrivning af dokumenter.
Dokumenter
E-mail
Hjælp til HP Photosmart-software
47
Sample
This manual is suitable for devices