HP DeskJet D4100 user manual download (Page 39 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 102
Udskrivning af etiketter
Retningslinjer
Anvend kun papiretiketter, plastiketiketter eller gennemsigtige etiketter, der er
specielt konstrueret til inkjet-printere.
Anvend kun hele etiketark.
Undgå at bruge etiketter, der klæber, er krøllede eller løsner sig fra den
beskyttende bagside.
Overskrid ikke papirbakkens kapacitet: 20 ark etiketter (brug kun ark i Letter- eller
A4-format).
Klargøring til udskrivning
1.
Hæv udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken.
2.
Skub papirstyret helt til venstre.
3.
Luft etiketarkenes kanter for at skille dem ad, og ret kanterne ind.
4.
Læg etiketarkene i højre side af papirbakken. Siden med etiketterne skal vende
nedad.
5.
Skub arkene så langt ind i printeren som muligt.
6.
Skub papirstyrene fast ind mod kanten på arkene.
7.
Sænk udskriftsbakken.
Udskrivning
Bemærk!
Hvis programmet indeholder en etiketudskrivningsfunktion, skal du
følge den vejledning, der findes i programmet. Ellers skal du følge
nedenstående vejledning.
1.
Åbn
Dialogboksen Printeregenskaber
.
2.
Klik på fanen
Udskrivningsgenveje
.
3.
Klik på
Generel hverdagsudskrivning
på listen
Udskrivningsgenveje
, og angiv
derefter følgende udskriftsindstillinger:
Papirtype
:
Almindeligt papir
Papirformat
: Det ønskede papirformat
4.
Klik på
OK
.
Brug
Brug af hjælpefunktionen Hvad er det?
til at lære mere om de funktioner, der
vises i dialogboksen Printeregenskaber.
Hjælp til HP Photosmart-software
37
Sample
This manual is suitable for devices