HP DeskJet D4100 user manual download (Page 20 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 102
5
Udskrivning vha. knappen
Photosmart Express
Sådan kan du hurtigt udskrive fotos vha. knappen Photosmart Express
Om knappen Photosmart Express
Om programmet HP Photosmart Express
Om knappen Photosmart Express
Knappen Photosmart Express er placeret på printerens frontpanel. Når du trykker på
denne knap, åbnes programmet HP Photosmart Express på computeren.
Med programmet HP Photosmart Express kan du nemt og hurtigt få fremstillet tryk af
dine fotos eller købe tryk online. Du får også adgang til andre grundlæggende HP-
billedbehandlingsfunktioner som gemning, visning eller deling af dine fotos.
1
Photosmart Express, knap
Om programmet HP Photosmart Express
Med programmet HP Photosmart Express kan du nemt og hurtigt få fremstillet tryk af
dine fotos eller købe tryk online. Du får også adgang til andre grundlæggende HP-
billedbehandlingsfunktioner som gemning, visning eller deling af dine fotos.
Bemærk!
Hvis programmet HP Photosmart Express ikke er installeret på
computeren, vises en meddelelse, når du trykker på knappen Photosmart
Express. Der er flere oplysninger under
HP Photosmart Express er ikke
installeret
.
18
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices