HP DeskJet D4100 user manual download (Page 100 of 102)

Languages: Danish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 100 of 102
fotos med en ramme
24
fotos uden rammer
22
spare penge
29
fotoudskrivningsproblemer
farver er ukorrekte
75
kontrollere
udskriftsindstillinger
75
G
genbrug
blækpatroner
94
generel hverdagsudskrivning
47
H
hagaki-kort, udskrive
35
hjælp til handicappede
2
HP Photosmart-software
downloade
57
hurtig økonomisk udskrivning
47
Hvad er det?, hjælpefunktion
56
I
indbundet tosidet udskrivning
52
indikatorer
alle indikatorer blinker
88
indikatoren Genoptag
9
indikatoren Genoptag
blinker
88
Strømindikator
8
Strømindikator blinker
87
USB-porten på forsiden
10
indstillinger
55
inputbakke
12
installation
programmet stopper
66
installere blækpatroner
58
J
justere blækpatroner
60
K
kalibrering af udskriftskvalitet
61
kartotekskortudskrivning
36
knapper
Annuller udskrift, knap
9
knappen Genoptag
9
Photosmart Express,
knap
10
Strømafbryder
8
kontakte HP Kundeservice
90
kontakte HP-support
90
konvolutudskrivning
33
L
lavt blækniveau
62
LED indicator statement
96
lykønskningskort, udskrive
40
lyshed
27
M
maksimum dpi
49
Meddelelser fra Hewlett-
Packard Company
2
miljø
Miljømæssig
produktovervågningsprog
ram
93
mætning
27
O
opdateringer
downloade til software
56
HP Photosmart-software
57
overføringspapir, udskrive
44
P
papirbakker
folde papirbakker
14
inputbakke
12
udfolde papirbakker
11
udskriftsbakke
13
papirstop
70
papirstyr
12
papirtype, vælge
48
periode med telefonisk support
supportperiode
90
photo fix-indstillinger
26
Photosmart Express, knap
18
plakatudskrivning
43
postkortudskrivning
34
printeregenskaber
55
printeren er gået i stå
72
printeren indfører ikke papir
71
printeren skubber papir ud
71
printeren udskriver på flere ark
ad gangen
72
printerfejlfinding
66
printerfunktioner
7
printerindikatorerne blinker
86
printernavnet vises ikke
67
printersoftware
hente opdateringer
56
printerspecifikationer
93
printer udskriver ikke
68
printervedligeholdelse
58
printerværktøjskasse
65
problemer med fotoudskrivning
en del af fotografiet er
falmet
76, 82
præsentationsudskrivning
48
R
Real Life-teknologier
26
regulatory notices
FCC statement
95
notice to users in Japan
(VCCI)
96
notice to users in Korea
96
rense
blækpatroner automatisk
61
blækpatroner manuelt
62
printerkabinet
62
ryde udskriftskøen
69
S
siderækkefølge, indstille
50
standardprinter
54
standardudskriftsindstillinger
54
T
terminologi og konventioner i
brugervejledningen
2
testside, udskrive
61
tip til udskrivning
46
tosidet udskrivning
51
transparenter, udskrivning
39
U
udskriftsbakke
13
Udskriftseksempel
51
udskriftsindstillinger
avancerede
farveindstillinger
27
standardindstillinger
54
ændre
55
udskriftskvalitet
98
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices