HP DeskJet D4100 user manual download (Page 88 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 100
Begge indikatorer blinker
Printeren skal muligvis genstartes.
1.
Tryk på
strømafbryderen
for at slukke printeren, og tryk derefter på
strømafbryderen
for at genstarte printeren.
Fortsæt med trin 2, hvis indikatorerne bliver ved med at blinke.
2.
Tryk på
strømafbryderen
for at slukke for printeren.
3.
Træk stikket til printeren ud af stikkontakten.
4.
Sæt stikket til printeren i stikkontakten igen.
5.
Tryk på
strømafbryderen
for at tænde for printeren.
Indikatorerne for USB-porten på forsiden blinker
Hvis indikatorerne for USB-porten på forsiden blinker, skal du
følge disse instruktioner
.
Dokumenter udskrives langsomt
Flere programmer er åbne
Computeren har ikke nok kapacitet til, at printeren kan udskrive med maksimal
hastighed.
Luk alle unødvendige programmer under udskrivning for at øge printerens hastighed.
Der udskrives komplekse dokumenter, grafik eller fotografier
Det tager længere tid at udskrive dokumenter, der indeholder grafik eller fotografier,
end tekstdokumenter.
Udskrivningstilstanden Bedst eller Maksimum dpi er valgt.
Printeren udskriver langsommere, når Bedst eller Maksimum dpi er valgt som
udskriftskvalitet. Hvis du vil øge udskrivningshastigheden, skal du vælge en anden
udskriftskvalitet.
Printeren er i blækbackup-tilstand
Printeren kan udskrive langsommere, hvis den udskriver i blækbackup-tilstand. Der er
flere oplysninger under
Blækbackup-tilstand
.
Du kan øge udskriftshastigheden med to blækpatroner i printeren.
Printersoftwaren er forældet
Der kan være installeret forældet printersoftware.
Oplysninger om, hvordan du opdaterer printersoftwaren, finder du under
Hentning af
opdateringer til printersoftwaren
.
Kapitel 12
86
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices