HP DeskJet D4100 user manual download (Page 86 of 100)

Languages: Danish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 100
Bemærk!
Brug et USB 2.0 kompatibelt kabel for at få den bedste ydelse
Generel beskyttelsesfejl (GPF)
En generel beskyttelsesfejl (GPF) er en fejlmeddelelse i Microsoft Windows, der vises,
når et program eller en enhed, f.eks. en printer, udfører en handling, som giver
problemer i forhold til Windows.
Der er mange mulige årsager til en GPF. Du kan prøve følgende for at løse en GPF:
1.
Genstart computeren, og forsøg at udskrive igen.
2.
Prøv at udskrive med forskellige indstillinger.
3.
Hvis problemet ikke er løst:
Brug evt. et andet program.
Spørg din forhandler, om der er kommet programopdateringer.
Kontroller, at der er tilstrækkelig RAM og harddiskplads på computeren.
Slet alle midlertidige filer på computeren.
Hvis du fortsat har problemer, kan du gå til HP Teknisk Support på
www.hp.com/
support
.
Printerindikatorerne lyser eller blinker
Hvad betyder den blinkende indikator
Strømindikator blinker
Indikatoren Genoptag blinker
Begge indikatorer blinker
Indikatorerne for USB-porten på forsiden blinker
Hvad betyder den blinkende indikator
Printerindikatorerne angiver printerstatus.
1
Strømindikator
2
Indikatoren Genoptag
Kapitel 12
84
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices